Omgeving: acceptatie

Waarschuwing

Waarschuwing

Eventuele formulierwijzigingen zijn nog niet opgeslagen.

Weet je zeker dat je het formulier wilt verlaten?

Doel van platform MijnhouseofSkills

Het uitvoeren van een matchingproces, waarbij deelnemers op basis van hun werkervaring en hobby’s suggesties voor andere beroepen getoond krijgen.

Het platform biedt de deelnemers een customer journey die volledig draait om vaardigheden, via het proces van het beoordelen, ontwikkelen en matchen van vaardigheden, naar een toekomst van een leven lang ontwikkelen. Het platform MijnhouseofSkills wil een soepele en effectieve overgang in deze verschillende fasen mogelijk maken door het creëren van een uniform online skillsplatform dat mensen, banen en opleidingen met elkaar in contact brengt.

Over De Paskamer

De Paskamer is een online-instrument, ontwikkeld door House of Skills in samenwerking met TNO en is in 2020 in gebruik genomen.

Ruim 2.000 mensen maakten gebruik van versie een, en u maakt nu gebruik van de tweede, verbeterde versie. Regelmatig zal er een nieuwe update verschijnen. Hoe meer gebruikers De Paskamer heeft, hoe beter het instrument kan voorspellen welke skills bij iemand passen.

Bronvermelding

Deze dienst maakt gebruik van de ESCO-classificatie van de Europese Commissie.

Deze dienst maakt gebruik van de O*NET classificatie.

Deze dienst maakt gebruik van video content afkomstig van SBB.

Opdrachtgever

Mijnhouseofskills en de Paskamer is in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Vanaf 1 april 2021 maakt House Skills als programma onderdeel uit van de Amsterdam Economic Board. Ook de gemeente Groningen en het UWV bieden de mogelijkheid aan om deze functionaliteit te gebruiken. De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam.

Mocht u nog vragen hebben of als u om een andere reden contact wilt opnemen met de gemeente in het kader van privacy of gegevensbescherming, neem dan contact op via Gegevensbescherming@amsterdam.nl